خیلی خوشحالم از اینکه تو به دنیا اومدی تو...! :)
از نا امیدی مطلق 31 شهریور رسیدم به امید 4 مهر!


فول البوم ماکان بند رو دانلود کردم!خیلی وقته اهنگ گوش ندادم،حجمم همینطوری الکی حروم میشه!
امتحان کافه نزدیکه!
هنوز نتونستم دستمو بند کنم!
خیلی از فردا و فردا ها میترسم!
فاطمه رو تو خیابون پشت ماشین دیدم!
همه همینطوریم!
خدا بزرگتر از اونیه که فکرر میکنیم!
به امید خودت!