شنبست امروز....یکشنبه اون هفته موهامو زدم...هر کی یه چیزی گفت...

مهم خودمم که دوسشون دارم...

مهم اینه که من سر حرفم موندم که اگر رفت سربازی موهامو میزنم! :)

مهم اینه که موهامو زدم که احیانن اگر خواستگاری اومد بپره! :(

دیوونگیه ولی مجبورم!

مهم اینه که میخوام بهشون برسم و بذارم بلند بشن! چون پاییز زنی تنهاست موهایش را با عشق ببافید3>  !

داوود عروسیش نزدیکه ولی به کسی بروز نمیده!

خسته شدم از آخر هفته های پر جویامجد و سه سطحی کانون و گاج و کاردستی و نقاشی!

رو صفحه گوشیم نوشتم هر کس مسئول زندگی خودشه!

میخوام هر بار میبینمش به خودم این جمله رو یادآوری کنم!

بعد از ظهر با یه وکیل قرار مصاحبه دارم! تالار هم میرم یه سر میزنم! دلم میخواد یه کافه ی خوب با یه حقوق خوب پیدا بشه! دائمی معتبر با بیمه و حقوق خوب!

باید شبکه کار کنم! یه شرکت خوب و کار پشت میزی البته با سردرد و خب چه جور همکارایی؟!

آذری سخته ولی من میتونم!  :))))

خدایا کمکم کن!


سرعت اینترنت به طرز عجیبی خوب شده! :|