بهش گفتم حالا غرض از مراحمت؟!
گفت فقط یادآوری روز چهارشنبه ... ببخشید مزاحم شدم


+لغت نامه دهخدا:   marahem 
مراحم. [ م َ ح ِ ] (ع اِ) مهربانیها. ج ِ مرحمت. (غیاث اللغات ). رجوع به مرحمة و مرحمت شود : و مراحم حضرت صاحبقرانی شامل حال همگان گشته. (ظفرنامه ٔ یزدی، از فرهنگ فارسی معین ).
- ارباب مراحم و اشفاق ؛ مردمان مهربان و مشفق. (ناظم الاطباء).
مترادف مراحم: مرحمت ها، لطف ها، عنایات، عنایت ها، محبت ها، مهربانی ها


+ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...
+مزاحم کی بودی تو آخه؟!
+آخ از 27 دی 1396!
+نازترین خلق جهان نشسته رو به روی من!
+آخ از چهارشنبه ها...!